Advokátní kancelář Mgr. Lenky Korečkové

Nabízíme komplexní služby a poradenství v právní oblasti.


Občanské právo
právní služby a poradenství v oblasti občanského práva včetně práva rodinného a pracovního
Obchodní právo
právní služby a poradenství v oblasti obchodního práva
Trestní právo
právní služby a poradenství v oblasti trestního práva
Správní právo
právní služby a poradenství v oblasti správního práva
Ostatní
ostatní komplexní právní služby a poradenství
Úschovy
komplexní právní služby a poradenství v oblasti úschov