Advokátní kancelář Mgr. Lenky Korečkové

poskytuje ostatní komplexní právní služby a poradenství.


Advokátní kancelář Mgr. Lenky Korečkové poskytuje ostatní právní služby a poradenství a to zejména v oblasti správy pohledávek:

a dále advokátní kancelář spolupracuje se soudními znalci, především v oboru dopravy, oceňování majetku a nemovitostí, sportu, výpočetní techniky a další. V rámci poskytování komplexních služeb advokátní kancelář Mgr. Lenky Korečkové poskytuje doplňkovou službu ověřování pravosti podpisů.