Advokátní kancelář Mgr. Lenky Korečkové

poskytuje komplexní právní služby a poradenství v oblasti obchodního práva.


Advokátní kancelář Mgr. Lenky Korečkové poskytuje v rámci obchodního práva zejména tyto právní služby a poradenství:

v rámci obchodních závazkových vztahů

v rámci práva obchodních společností