Advokátní kancelář Mgr. Lenky Korečkové

poskytuje komplexní právní služby a poradenství v oblasti občanského práva včetně práva rodinného a pracovního.


Advokátní kancelář Mgr. Lenky Korečkové poskytuje v rámci občanského práva zejména tyto právní služby a poradenství:

V oblasti rodinného práva se jedná o poskytnutí komplexních právních služeb a poradenství především v zastupování v řízení o rozvod, o výživném, o úpravě poměrů k nezletilým dětem apod. V oblasti pracovního práva komplexní služby pro zaměstnance i zaměstnavatele jakými jsou např. vznik, změna, zánik pracovního poměru, sepis pracovních řádů, vnitřních předpisů zaměstnavatele nebo uplatnění nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru.